สวยตระการตา เผยภาพทิวทัศน์ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เขตซินเจียง

สื่อประเทศจีนเผยภาพที่ถูกบันทึกไว้เมื่อช่วงวันที่ 30 ต.ค. ถึง 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ของทิวทัศน์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงบริเวณริมฝั่งแม่น้ำทาริมหรือถาหลี่มู่เหอ ที่ไหลผ่านทะเลทรายทากลามากัน ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีน และใหญ่อันดับสองของโลก ที่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

ที่หมู่มวลต้นไม้พากันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดง สีส้มและสีเหลืองทอง สวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก รวมสวนสวรรค์บนดิน อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์ต้นหูหยาง ซึ่งเป็นเขตที่มีต้นไม้เก่าแก่จำนวนมาก มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและรักษาสภาพสมบูรณ์ได้ดีที่สุดในโลก

โดยเขตอนุรักษ์ต้นหูหยาง ถ่าหลี่มู่ มีพื้นที่รวม 395,420 เฮกตาร์ นอกจากนั้นแล้วยังมีสัตว์ป่านานาชนิด มีสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ 1 ของจีนกว่า 8 ชนิด สัตว์ป่าคุ้มครองระดับ 2 อีกกว่า 23 ชนิดด้วย ซึ่งทิวทัศน์อันสวยงามนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน